VAKFA BAĞIŞ YAPANLARA ŞÜKRAN YÖNETMELİĞİ

(Rev.2022/01)

Madde 1- AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’na nakdi ve ayni bağışta bulunan kişi veya kurumlara, şükran ifadesi ve vefa gösterilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmaktır.

Madde 2- KAPSAM

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfına yapılacak olan nakdi para yardımı veya ayni yardımlar bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Bu yönetmelik Vakfımıza yardım yapmak isteyen tüm bağışçıları ve Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı ile Vakfın bağlı kuruluşları olan Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ ile NİÇEV Eğitim Destek Hizmetleri AŞ personellerini kapsar.

Madde 3- TANIMLAR

Bağışçı: Vakfımıza bağış yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişileri kapsar.

Bağış: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından Vakfımıza yapılan nakdi ya da ayni her türlü bağışları kapsar.

Madde 4- UYGULAMA

Bağışlar Vakfımızın ilgili banka hesabına gönderilmek suretiyle ya da makbuz karşılığı elden yapılabilir.   Yapılan bağışlar için bağışçılara Şükran duygularımızın ifadesi olarak:

  • Bedeli 1,00 USD – 200 USD arası yapılan tutarlar için bağış yapanın ilgili iletişim numaralarına veya e-mailine Yönetim Kurulu Başkan ya da Başkan yardımcısı tarafından teşekkür mahiyetli yazı yazılır.
  • Bedeli 201 USD – 1.000 USD arası yapılan tutarlar için bağış yapanın ilgili adresine Teşekkür Belgesi düzenlenerek gönderilir. Teşekkür Belgesinde Yönetim Kurulu Başkan ya da Başkan yardımcısının imzası bulunur.
  • Bedeli 1.001 USD – 10.000 USD arası yapılan tutarlar için bağış yapanın ilgili adresine Plaket gönderilir. Plakette Yönetim Kurulu Başkan ya da Başkan yardımcısının imzası bulunur.
  • Bedeli 10.001 USD üzeri yapılan tutarlar için bağış yapanın Bağış yapanlar köşesine fotoğrafı asılarak Yönetim Kurulu kararıyla bedeline göre herhangi bir sınıfa ya da binaya pirinç plaka ile ’Bağış yapanın katkılarıyla yapılmıştır veya tarafından yapılmıştır’ yazısı asılır.
  • Nakdi ve Ayni Bağış yapanların isim ve bağış tutarları kayıt altına alınır.
  • Bağışların TL karşılıkları Merkez Bankasının bağış gününde ilan ettiği döviz satış kuruna göre hesaplanır.

Aynı kişi ve kurum tarafından, Vakfımıza bir yıl içinde yapılan nakdi ve aynı toplam bağış tutarının ulaştığı kademeye göre, bu kademeye karşılık gelen şükran düzenlemesi yapılır.

Madde 5- SORUMLULUKLAR

Bu yönetmeliğin yürütülmesinden Büro Yöneticisi Sorumludur.

Madde 6-YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik  01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girer.