Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Temel Kanununun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş gençler yetiştirmek ve onlara eğitimlerinde yardımcı olmak için Niğde’de eğitime gönül vermiş bir grup insanın bir araya gelmesiyle 1996 yılında kurulmuştur.

NİÇEV, Niğde’de yeni kurulan Üniversitenin öğrenci yurdu konusundaki yoğun ihtiyacına yönelik 130 yatak kapasiteli bir kız öğrenci yurdunu 1996 yılında hizmete açarak faaliyetlerine başlamıştır. 1997 yılında Niğde Belediyesinden yapılan bir ihale ile Yeşilburç Yolu üzerinde şimdiki yerleşkenin bulunduğu arsa satın alınmıştır. Bu arsaya bir eğitim kompleksi yerleşim planı hazırlattırılmış ve bu plana uygun şekilde okul inşaatlarına hayırsever hemşerilerimizin çok değerli katkıları ile başlanmıştır. Bu sırada, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile ilişki kurularak inşa edilecek okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kendileri tarafından yürütülmesi istenmiş, yapılan görüşmeler aynı amaca hizmet eden iki kurumun kısa sürede anlaşması ile sonuçlanmıştır. Böylece NİÇEV’in inşa etmekte olduğu okul binaları ve eklentilerinde eğitim-öğretimin ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Temel atma töreni ODTÜ Rektör ve Rektör Yardımcılarının katılımı ile 7 Kasım 1997 tarihinde gerçekleşmiş, 1998-1999 öğretim yılına Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in huzurlarıyla başlanmıştır.

1998 yılında NİÇEV tarafından kurulan ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ tarafından eğitim-öğretime açılan okullarımız ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. 2005 yılından itibaren okulun işletmesi, NİÇEV tarafından kurulan Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ’ye geçmiş; eğitim danışmanlığı ise ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından yürütülmeye devam edilmiştir.

2017-2018 ders yılında öğretime başlayan Fen ve Anadolu Liselerimiz (yeni yasal düzenleme gereğince üniversite isimleri kullanılamadığından) “Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Niğde Fen ve Anadolu Lisesi” adıyla faaliyete başlamıştır. Liselerimiz 2022 yılında ikinci mezunlarını vermiştir.

Bütün okullarımızın sahibi NİÇEV, işletmecisi Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ ve danışmanlık kuruluşu ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ’dir.

Vizyonumuz

 • Bilime dayanan, araştırmacılığı teşvik eden, analitik düşünce tabanlı, laikliği destekleyen bir eğitim sistemi kurulması için çalışmak,
 • Eğitimde fırsat eşitliği için gayret etmek,
 • Başarılı öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmeleri için burslar vermek,
 • Eğitimin her düzeyi için okullar açmak ve işletmek,
 • Bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için çalışmalar yapmak,
 • Öğretmenlere mesleki eğitimler vermek.

Misyonumuz

Eğitim sisteminin temel unsuru olan öğrencilerimizi, öğrenenler arasındaki farklılıkları önemseyen bir ortamda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak; paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, özgüveni gelişmiş, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda tutan gençler olarak yetiştirmektir.

Değerlerimiz

 • Atatürkçü Düşünce
 • İletişim-Paylaşım
 • Gelişim
 • Yaratıcılık ve Üretkenlik
 • Öncülük ve Liderlik
 • Sorumluluk ve Duyarlılık
 • Şeffaklık – Güven – Özgüven
 • Kendini Gerçekleştirme