YARIŞMA SONUÇLARI

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü gerçekleşen NİÇEV Meliha Ünlü Ödüllü Matematik Yarışmasına katılan tüm Matematikseverleri kutlar, başarılarının devamını dileriz!

Dereceye giren öğrencilerimizi aileleri ile birlikte 18 Mayıs 2023 Perşembe saat 13:00‘te NİÇEV Anadolu ve Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek törenimize ödüllerini takdim etmek üzere davet ediyoruz.

BİRİNCİİKİNCİÜÇÜNCÜ
9. SINIFLARİREMSU KOÇYİĞİTHAMDİ BEKARZEYNEP BAYRAM
11. SINIFLARMUSTAFA BAYRAMEMİR GÜNDEĞERRÜMEYSA TUNÇ

Niğde il geneli özel ve devlet okullarının 9.-10.-11. sınıflarında okuyan öğrenciler arasında uygulanan NİÇEV Meliha Ünlü Ödüllü Matematik Yarışması, matematiğe olan ilgiyi artırmak, matematik düzeyi yüksek öğrencileri tespit etmek, öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla barış içinde yarışmaya teşvik etmeyi amaçlar. 

ÖDÜL

– 9. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.000 TL, İkincilere 800 TL, Üçüncülere 600 TL

– 10. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.000 TL, İkincilere 800 TL, Üçüncülere 600 TL

– 11. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.000 TL, İkincilere 800 TL, Üçüncülere 600 TL ödül verilecektir.

Ayrıca, yarışmaya katılan her öğrenciye Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından katılım belgesi takdim edilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI

1.Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılacaktır.

2. Yarışmaya açık lise öğrencileri ile özel öğretim kursu öğrencileri katılamayacaktır.

3. Yarışmaya sadece 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Matematik dersi karne notu 80 ve üzeri olan öğrenciler katılabilecektir.

4. Başvuru işlemleri aşağıdaki çevrimiçi form üzerinden tamamlanacaktır.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. Yarışma günü öğrenciler aşağıdaki belgeleri yanlarındagetirmek zorundadır. Evrakları eksik olan öğrenciler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

7. Yarışmacılar, yarışmanın her iki basamağı için de kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaklardır. 

GEREKLİ BELGELER

(1) Nüfus Cüzdanı 

(2) Veli İzin Belgesi

(3) Öğrenci Belgesi

(4) Okul Müdürlüklerinden onaylı, Matematik notlarını gösterir transkript

YARIŞMA SINAVININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Yarışma sınavı, komisyon koordinatörlüğünde tek oturumda gerçekleştirilecektir. Eşitlik olması durumunda ikinci oturum sınavı yapılacaktır.

2. Yarışmada görev alacak gözetmen öğretmenler, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak görevlerini yerine getirecektir.

3. Sınav; çoktan seçmeli, kısa cevaplı, açık uçlu olarak üç bölümden oluşacaktır. Çoktan seçmeli sınav 5 seçenekli olup, bu seçeneklerden sadece biri doğrudur. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

4. Yarışmacıların sınav salonu, komisyon tarafından belirlenecektir.

5. Yarışma sınavına gelirken Nüfus Cüzdanı, veli izin belgesi, öğrenci belgesi ve okul müdürlüklerinden onaylı 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı I. Dönem Matematik notlarını gösterir transkriptler mutlaka getirilmelidir.

6. Yarışma sınavı 18 sorudan oluşmaktadır.

7. Yarışma sınavında puanların eşitliği durumunda açık uçlu sorulardan oluşan bölümden yüksek puan alan aday başarılı sayılacaktır.

8. Yarışma soruları:

      – 9.sınıf düzeyinde: 9.sınıf sene başından üçgende alan konusunun sonuna kadar,

      – 10.sınıf düzeyinde: 9.sınıf sene başından 10.sınıf özel dörtgenler konusunun sonuna kadar,

      – 11.sınıf düzeyinde: 9.10. sınıfın tamamı ve 11. sınıf çember, daire konusunun sonuna kadar olan konulardan oluşacaktır.

9.  Sınava girecek yarışmacılar yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadır.

10. Sınavın değerlendirilmesinde sınav kâğıdındaki işaretlemeler dikkate alınacaktır.

11. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav saat 10.00’ da başlayıp 11.30’da sona erecektir.

12. Sınav salonlarına cep telefonu, çağrı cihazı, akıllı saat vb. gibi iletişim ve teknoloji cihazları alınmayacaktır.

13. Sınava saat 10.15’ e kadar olan geç girişlere izin verilecektir.10.15’ ten sonra yarışmacı salona alınmayacaktır.

14. Sınavdan saat 11.15 itibariyle çıkışlara izin verilmeyecektir.

15. Salonda en az iki yarışmacı olması zorunluluğu vardır.

16. Sınav sonrası sorulara itiraz sınav günü saat 17.00’ a kadar yapılabilecektir. Daha sonrasında yapılan itiraz ve eleştiriler dikkate alınmayacaktır.

17. Açık uçlu soruların bulunduğu bölüm sonucuna göre eşitliğin devam etmesi halinde, 16 Mayıs 2023 günü ikinci basamak sınavı yapılacaktır. Sınavda 3 soru için 45 dk. süre verilecektir. Bu sınav açık uçlu olarak gerçekleştirilecektir.

18. Sonuçlar 17 Mayıs 2023 tarihinde www.nicev.org.tr adresinde açıklanacaktır.