SONUÇLAR

10. SINIFLAR

BİRİNCİHAKİ TENGİÇ
İKİNCİHAMDİ BEKAR
ÜÇÜNCÜZEYNEP ÇELİK

11. SINIFLAR

BİRİNCİMUHAMMED ENES ALVER
İKİNCİEFE ABAY
ÜÇÜNCÜELİF NAZ ÖZDAMAR

ÖDÜLLER

– 9. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.500 TL, İkincilere 1250 TL, Üçüncülere 1000 TL

– 10. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.500 TL, İkincilere 1250 TL, Üçüncülere 1000 TL

– 11. Sınıf düzeyinde: Birincilere 1.500 TL, İkincilere 1250 TL, Üçüncülere 1000 TL ödül verilecektir.

Ayrıca, yarışmaya katılan her öğrenciye Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından katılım belgesi takdim edilecektir.

Ödül hak edilmesi için 3. derece ödül alacak öğrencinin sınavdan en az 100 üzerinden 60 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 100 üzerinden 59 ve altı puan alınması durumunda ödül takdim edilemez.

KATILIM ŞARTLARI

1.Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılacaktır.

2. Yarışmaya açık lise öğrencileri ile özel öğretim kursu öğrencileri katılamayacaktır.

3. Yarışmaya sadece 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Matematik dersi karne notu 85 ve üzeri olan öğrenciler katılabilecektir.

4. Başvuru işlemleri aşağıdaki çevrimiçi form üzerinden tamamlanacaktır.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. Yarışma günü öğrenciler aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmek zorundadır. Evrakları eksik olan öğrenciler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

7. Yarışmacılar, yarışmanın her iki basamağı için de kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaklardır. 

GEREKLİ BELGELER

(1) Nüfus Cüzdanı 

(2) Veli İzin Belgesi

(3) Öğrenci Belgesi

(4) Okul Müdürlüklerinden onaylı, Matematik notlarını gösterir transkript

YARIŞMA SINAVININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Yarışma sınavı, komisyon koordinatörlüğünde tek oturumda gerçekleştirilecektir. Eşitlik olması durumunda ikinci oturum sınavı yapılacaktır.

2. Yarışmada görev alacak gözetmen öğretmenler, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak görevlerini yerine getirecektir.

3. Sınav; çoktan seçmeli, kısa cevaplı, açık uçlu olarak üç bölümden oluşacaktır. Çoktan seçmeli sınav 5 seçenekli olup, bu seçeneklerden sadece biri doğrudur. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

4. Yarışmacıların sınav salonu, komisyon tarafından belirlenecektir.

5. Yarışma sınavına gelirken Nüfus Cüzdanı, veli izin belgesi, öğrenci belgesi ve okul müdürlüklerinden onaylı 2023-2024 Eğitim – Öğretim Yılı I. Dönem Matematik notlarını gösterir transkriptler mutlaka getirilmelidir.

6. Yarışma sınavı 18 sorudan oluşmaktadır.

7. Yarışma sınavında puanların eşitliği durumunda açık uçlu sorulardan oluşan bölümden yüksek puan alan aday başarılı sayılacaktır.

8. Yarışma soruları:

      – 9.sınıf düzeyinde: 9. sınıf sene başından problemler konusunun sonuna kadar,

      – 10.sınıf düzeyinde: 9.sınıf sene başından 10. sınıf çarpanlara ayırma konusunun sonuna kadar,

      – 11.sınıf düzeyinde: 9. ve 10. sınıfın tamamı ile 11. sınıf 2. dereceden denklem eşitsizlikler konusunun sonuna kadar olan konulardan oluşacaktır.

9.  Sınava girecek yarışmacılar yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadır.

10. Sınavın değerlendirilmesinde sınav kâğıdındaki işaretlemeler dikkate alınacaktır.

11. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav saat 10.00’ da başlayıp 11.30’da sona erecektir.

12. Sınav salonlarına cep telefonu, çağrı cihazı, akıllı saat vb. gibi iletişim ve teknoloji cihazları alınmayacaktır.

13. Sınava saat 10.15’ e kadar olan geç girişlere izin verilecektir.10.15’ ten sonra yarışmacı salona alınmayacaktır.

14. Sınavdan saat 11.15 itibariyle çıkışlara izin verilmeyecektir.

15. Salonda en az iki yarışmacı olması zorunluluğu vardır.

16. Sınav sonrası sorulara itiraz sınav günü saat 17.00’ a kadar yapılabilecektir. Daha sonrasında yapılan itiraz ve eleştiriler dikkate alınmayacaktır.

17. Açık uçlu soruların bulunduğu bölüm sonucuna göre eşitliğin devam etmesi halinde, 10 Mart 2024 Pazar günü ikinci basamak sınavı yapılacaktır. Sınavda 3 soru için 45 dk. süre verilecektir. Bu sınav açık uçlu olarak gerçekleştirilecektir.

18. Sonuçlar 13 Mart 2024 tarihinde www.nicev.org.tr adresinde açıklanacaktır.

NOT: Sınav süresince kampüse sadece öğrenciler kabul edilecektir.