Ahmet Çetiz

Celal Çakır

Güner Mandacı

Güzide Soykan

Hasan Yeğin

Yaşar Germiyanoğlu

Selim Mandacı

İzzet Gürer

Hürrem Kubalı

Kamber Aydoğan

Meral Özcan

İhsan Ercan

Müjgan Erem

Saffet Yeğin

Sırrı Türkoğlu

Nevriye Gürer