Faaliyet Raporları

NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU
(01.01.2019 – 31.12.2019)

        1. GENEL DURUM

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 2019 yılı Vakıf faaliyetleri; Vakıf resmi senedi 3. maddesi esasları dâhilinde eğitim faaliyetleri yürütülmüş, okul tefrişatı ve öğrencilere burs verilmeye devam edilmiş ve yine kanun, tüzük, genelge ve kararlara uygun hareket edilerek önceki seneler gibi Vakıf çalışmaları başarılı ve ileri bir düzeyde tutulmuştur.

        2. İDARİ HİZMETLER

a. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu, aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Başkan : Meliha ÜNLÜ
Başkan Yardımcısı : Burkay EREN
Üye : Suna ÖZMEN
Üye : Naim Osman EREM
Üye : İ. Selçuk BAYHAN

b. Vakıf, Vakıf Resmi Senedi, Genel Kurul kararları ve mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından idare edilmiştir.
c. Yıl boyunca Yönetim Kurulu 7 Kez toplanmış, toplantıda alınan kararlar noterce tasdik edilmiş olan karar defterine yazılmış ve imzalanmıştır.
d. Yönetim Kurulu kararlarının gerekleri yerine getirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı evrakları, ‘2018 Yılına İlişkin İç Denetim Raporu(Ek-7)’ ile ‘2018 Yılına Ait Ek-2 Beyannamesi’ süresi içerisinde hazırlanarak Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
e. Vakfımızın arsa ve binaları ile ilgili kıymet takdiri için ekspertiz raporu düzenlenmiş ve bu rapora göre 17.800.000,00 TL değer artışı oluşmuş, Vakıf hesaplarına intikal ettirilmiştir.
f. 01.02.2019 tarihli Yönetim Kurulunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması kararı alınmış ve 26.03.2019 tarihinde Noterde değişiklikler onaylatılarak, resmi prosedürün ardından 25.09.2019 Tarihinde işlemler tamamlanmıştır.
g. Vakfın muhasebe kayıt ve işlemleri Moore Stephens Yeminli Mali Müşavirlik firması ( Yeminli Mali Müşavir Atilla BUDAK) tarafından incelenmiş ve rapor düzenlenmiştir.
h. Banka işlemleri, yetkili iki imza ile gerçekleştirilmiştir.

      3. VAKIF ÇALIŞMALARI

a. 1930’lu yıllarda zamanın değerli eğitimcilerinden Vasfi Mahir Kocatürk tarafından yazılan artık piyasada baskısı bulunmayan ‘Öğretmenliğin Ruhu Konuşmalar’ kitabı günümüz Türkçesine çevrilerek bastırılmış olup, başta kendi okullarımızdaki öğretmenler olmak üzere özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlere ücretsiz dağıtılmıştır.
b. Vakfımız tarafından Öğretmenler Günlerinde geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvasının üçüncüsü 23/11/2019 – 24/11/2019 Tarihleri arasında düzenlenmiş, derece alan yarışmacılar ödüllendirilmiştir.
c. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali Destek Programı kapsamında Mobil Atölyede Yenilikçi Eğitim: Robotik Tasarım ve Kodlama isimli proje ile başvuruda bulunulmuştur. Bu proje ile Mobil Robotik Atölyesi oluşturularak bilgisayar yazılımı ve robotik tasarım konularında eğitim alamayan devlet okullarındaki öğrencilerin bedelsiz olarak bu imkâna kavuşturulması planlanmıştır. Sonucu beklenmektedir.
d. Yatırımı tamamlanmamış olan anaokulu ve konferans salonu inşaatının tamamlanması için 5 yıl vadeli kredi temini ve bu kredi ile de söz konusu inşaatın gelecek ders yılına yetiştirilmesi için şirketimiz Eğitim Hizmetleri A.Ş. görevlendirilmiş ve kredi karşılığında teminat olarak Vakıf gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi ettirilmiştir.

        4. EĞİTİM HİZMETLERİ

Burs Yönetmeliği esasları dahilinde ODTÜ G.V. Niğde Okulları ve NİÇEV Anadolu ve Fen Liseleri adıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Vakıfımıza ait okullarda okumak isteyip başarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan 59 adet öğrenciye, karşılıksız olarak 683.062,01 TL tutarında burs verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde Vakfın amacına yönelik 60.128,86 TL ödeme yapılmıştır.

        5. MALİ KONULAR

a. Muhasebede, bilanço usulüne göre defter tutulmaktadır.
b. Bütün Vakıf harcamaları genellikle hesaptan havale ve EFT ile yapılmaktadır.
c. Ödemelerde EFT veya havale ile yapılmakta, tediye imzalatılmakta, makbuz ve fatura alınmaktadır.
d. Yapılacak konu belirlendikten sonra teklifler alınmakta, titiz bir şekilde işi yapacak firma seçilmekte, değerlendirme yapıldıktan sonra karar defterine yazılmaktadır.
e. 2019 yılında 164.445,49 TL tutarında bağış ve yardım geliri, 18.327,51 TL tutarında faiz geliri, 538,15 TL tutarında kur farkı geliri, 240,00 TL diğer gelir olmuştur.

Gelir ve Giderler :

Gelir : 183.677,21 TL      Gider : 773.047,24 TL

Dönem Net Karı/ Zararı : – 589.370,03 TL

        6. SONUÇ

Vakfımızın 2019 yılı faaliyetleri yukarıda özetlenmiş olup, ekteki bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul’un tetkik ve tasvibine sunulmuştur.

 

          Meliha ÜNLÜ                                                                                       Burkay EREN

 Yönetim Kurulu Başkanı                                                                 Yönetim Kurulu Başkan Yard.

 

BAĞIŞ YAPIN

 

BURSVEREN OLUN

İlk, Orta, Lise ve Üniversite
Öğrencilerimize Burs Sağlayın


İlk, Orta, ve Lise
Öğrencilerimize Burs Sağlayın

+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00

BURS BAŞVURUSU YAPIN

Efendibey Mah. Saylan Sok. No:19
Niğde, TR 51200

+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00