• Bilime dayanan, araştırmacılığı teşvik eden, analitik düşünce tabanlı, laikliği destekleyen bir eğitim sistemi kurulması için çalışmak,
  • Eğitimde fırsat eşitliği için gayret etmek,
  • Başarılı öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmeleri için burslar vermek,
  • Eğitimin her düzeyi için okullar açmak ve işletmek,
  • Bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek,
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için çalışmalar yapmak,
  • Öğretmenlere mesleki eğitimler vermek.